Розширення альвеолярного гребеня і негайна імплантація: спрощена техніка Вступ

Ді Альберті Л. DDS,PhD; Камеріно М. DDS; Донніні Ф. RDH; Перфетті Дж. MD; Дольчі М. MD; Трісі П. DDS Відділ оральних досліджень, оральне та щелепно-лицеве відділення Університету Чієти, (Ітілія) приватна практика Di Alberti L DDS, PhD, Camerino M, DDS, Donnini F RDH, Perfetti G MD, Dolci M MD, Trisi P DDS

Розширення альвеолярного гребеня і негайна імплантація:спрощена техніка

Вступ
У беззубому альвеолярному відростку відбуваються процеси ремоделювання і резорбції, що позначаються на зміні його контуру. Ці зміни конфігурації альвеолярного гребеня відображені в класифікації Cawood & Howell 1988. Атрофія гребеня по висоті, ширині чи кістков дефекти можуть обмежувати встановлення ендосальних імплантатів. Проблему можна вирішити проведенням аугментації з/без застосування технік направленої регенерації кістки. Рівень виживання імплантатів, встановлених в аугментовані ділянки, де застосовувалась техніка направленої регенерації кістки, коливається в межах 79–100%. Рівень успішності через 1 рік функціонального навантаження для більшості становить 90% (Hammerle et al. 2002).
Альвеолярні гребені з лезоподібною морфологією чи дефектами, об’єм яких не вдається відновити, часто потребують проведення процедури локального збільшення. В таких випадках альвеолярний гребінь можна збільшити за рахунок розщеплення (splitting) (Engelke et al. 1997) або розширення (spreading) (Nentwig 1996; Renneret al. 1996) кістки і досягнути таким чином ширини, достатньої для препарування імплантаційного ложа. Альтернативним методом досягнення необхідного об’єму кістки перед встановленням імплантатів є дистракційний остеогенез (Chin & Toth 1996). Техніка розроблена для вертикального переміщення кістки з метою відновлення адекватної висоти в гребенях з достатньою товщиною (Block et al. 1998; Hidding etal. 2001). Метою цього перспективного клінічного дослідження було визначити, чи горизонтальне розширення за допомогою модифікованих кісткових мікрогвинтів можна використовувати як доцільну техніку для утворення достатньої ширини твердих тканин у лезоподібних гребенях, а також чи новоутворені тканини забезпечать стабільну остеоінтеграцію дентальних імплантатів відповідно до критеріїв Albrektsson et al. (1986).

Клінічний випадок 1

Матеріали і методи

До дослідження були залучені пацієнти з включеними дефектами зубного ряду, протяжність яких становила 1–2 зуби. Критеріями відбору були хороша гігієна порожнини рота, відсутність місцевого запалення чи захворювання слизової оболонки, наявність висоти кістки, достатньої для встановлення мінімум 10 мм титанового гвинтового імплантату. Втручання проводилось під місцевою анестезією. Зі сторони присінка проводили вертикальні та горизонтальний розрізи і відгортали слизово-окісний клапоть, повністю оголюючи вестибулярну кортикальну пластину. З чутливими анатомічними структурами поводились з особливою обережністю. Після застосування пілотного свердла, препарування ложа імплантату продовжували модифікованими мікрогвинтовими остеотомами. Повільне розширення ділянки було можливе за рахунок постійної дії остеотомів різного розміру, а також їх конічної форми. При роботі з кісткою 2 класу( більший ступінь опору під час препарування чи встановлення остеотома) остеотом залишали всередині та призначали 1 хвилину на розширення гребеня.Те ж саме повторювали відносно остеотома більшого розміру. Встановлювали та усували остеотоми, використовуючи хірургічний мікромотор або динамометричний ключ. Клапоть мобілізували та ушивали рану. Через 7–10 днів знімали шви. Другий хірургічний етап проводили через 6 місяців.

Комп’ютерна томограма

Результати

У всіх пацієнтів, яким застосовували мікрогвинтові остеотоми, вдалось уникнути зламу вестибулярної та піднебінної кортикальної стінок як під час хірургічного етапу, так і під час встановлення імплантатів. Більше того, ні вестиблярно, ні піднебінно, ні апікально не відбулось жодних перфорацій чи утворення дегісценцій. У всіх пацієнтів перебіг загоювання без ексцесів. Під час етапу встановлення чотирьох імплантатів діаметром 4,1 у трьох пацієнтів, у яких ширина альвеолярного гребеня не перевищувала 3,75мм, відбулися невеликі злами кістки. Злами охоплювали корональні частини вестибулярної кортикальної пластинки. Зламані фрагменти не видаляли, а покривали подрібненою автогенною кісткою і резорбуючою мембраною.
Перебіг загоєння в цих трьох пацієнтів без особливостей. Після завершення періоду загоєння, встановлені імплантати були визнані придатними для ортопедичної реабілітації. Період спостереження тривав від 6 до 16 місяців і в середньому становив 12 місяців для досліджуваних імплантатів (час вираховували з дня встановлення). Впродовж перших 16 місяців даного перспективного дослідження, що триває, всі встановлені імплантати відповідали визначеним критеріям успіху (Buser etal. 1990). Висновки ґрунтувалися на даних клінічних і рентгенологічних обстежень. Якщо врахувати вищезазначені критерії успіху імплантації, то рівень успішності для даних імплантатів становив 100%.

Клінічний випадок 2

Набір для компресії кістки

Висновки

Дуже високий відсоток успіху даної техніки слід вважати попереднім результатом, оскільки період спостереження залишається дуже коротким. Однак, невелика кількість ускладнень і хороші результати подальших клінічних і рентгенологічних обстежень дають можливість вважати нову техніку розщеплення гребеня з одночасним встановленням імплантатів багатообіцяючим методом лікування для окремих випадків на верхній щелепі, де товщина кістки є недостатньою.