BondBoneTM — біфазний сульфат кальцію: попереднє дослідження у заміщенні після екстракційних дефектів

1 Мазор З., 2 Popep M. Д., 3Прасад Г.С., 4Товар Н., 5Гурвіц Р. А.
1Приватна практика з пародонтології та імплантології, Раанана, Ізраїль
2Професор і директор підрозділу оральної і щелепно-лицевої патології, Директор
дослідницької лабораторії з вивчення твердих тканин, Університет Міннесоти, Школа
стоматології, Міннеаполіс, Міннесота
3Старший дослідник, відділення дослідження твердих тканин, Університет Міннесоти,
Міннеаполіс, Міннесота
4Старший дослідник, Нью-Йоркський стоматологічний коледж, Відділення
біоматеріалів та біоміметики, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
5Приватна практика з пародонтології та імплантології, Скарсдейл, Нью-Йорк та
Нью-йоркський коледж стоматології, відділення пародонтології та імплантології,
оральна хірургія, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Z. Mazor, M. D. Rohrer, H. S. Prasad, N. Tovar, R. A. Horowitz

BondBoneTM — біфазний сульфат кальцію: попереднє дослідження у заміщенні після екстракційних дефектів

Передмова

Клінічні дослідження підтвердили значну резорбцію кістки і втрату кісткової тканини протягом перших шести місяців після видалення зуба [1]. Для уникнення вторинної реконструктивної процедури запропонували методику аугментації лунки [2]. Для попередження резорбції кістки і втрати кісткового об’єму можна використовувати ряд пластичних матеріалів, зокрема, FDBA [1], ABBM [3], DFDBA [4, 5], алопластичні матеріали [6], суміш алотрансплантату з сульфатом кальцію [7-9], а також щільні PTFE (політетрафторетиленові) бар’єрні мембрани для захисту кров’яного згустка в лунці. Це забезпечує формування життєздатної кістки у ділянці видаленого зуба [10-12]. Метою цього дослідження була оцінка інноваційного, біфазного кальцію сульфату (BCS), BondBoneTM («MIS», Ізраїль) як матеріалу для відновлення кісткової тканини відразу після видалення зуба. Провели клінічну та гістологічну оцінку здатності BondBoneTM зберігати та нарощувати об’єм кісткової тканини в післяекстракційній лунці, і резорбувати протягом необхідного періоду часу між видаленням зуба і встановленням імплантату.

Клінічний випадок

39-річна жінка звернулась зі скаргами на проблему з першим моляром на нижній щелепі справа, на якому зафіксована металокерамічна коронка. Загальний стан здоров’я пацієнтки
був хороший, і в неї не було виявлено протипоказань для проведення стандартних стоматологічних хірургічних втручань. Зробили передопераційні знімки та прицільні рентгенограми. Після зняття коронки встановили, що зуб має безнадійний прогноз. Зуб сепарували на частини та атравматично його видалили за допомогою періотомів та елеваторів (мал. 1-3). Провели механічне очищення лунки від грануляційних тканин. Лунку до рівня ясенного краю виповнили матеріалом BCS, внесеним зі стерильного шприца. Перед введенням у лунку порошок BCS змочили стерильним фізіологічним розчином. Надлишки рідини усунули стерильним марлевим валиком і матеріал BCS ввели у лунку.
 

статья 12

                Мал. 1                                                       Мал. 2

Мал. 1. Клінічний вигляд першого правого моляра
на нижній щелепі після зняття металокерамічної коронки
Мал. 2. Прицільна рентгенограма після видалення зуба.

статья 12_1

Рис. 3                                                           Рис. 4

Мал. 3. Збережена післяекстракційна лунка
Мал. 4. Наповнення лунки матеріалом BondBoneTM

Після досягнення потрібного рівня матеріалу в лунці його додаткового утрамбували сухим марлевим валиком. Робочий час становив приблизно 2 хвилини (мал. 4). Ділянку аугментації покрили колагеновою губкою (мал. 5). Протягом трьох місяців після втручання спостерігали за раною, контролюючи загоєння м’яких тканин та рентгенологічні ознаки резорбції матеріалу і формування кісткової тканини. На контрольній рентгенограмі виявлено ознаки виповнення дефекту кісткою (мал. 6). Під час другого втручання відшаровували повний слизово-окісний клапоть, і використали трепан як перший бор для формування ложа для імплантату в ділянці нижнього першого моляру справа (мал. 7-8). Імплантат встановили у щільну кістку і отримали достатню первинну фіксацію. Гістологічна оцінка підтвердила присутність вітальної кістки в ділянці пластики (мал. 9). Після імплантації період загоєння перед проведенням ІІ-го етапу імплантації, ортопедичним навантаженням та виготовленням кінцевої роботи становив 3 місяці.

статья 12_2

Мал. 5                                                             Мал. 6

Мал. 5. Колагенова губка, якою було покрито
ділянку аугментації лунки, з частковим закриттям ділянки екстракції  .

Мал. 6. Прицільна рентгенограма через три місяці після аугментації.

статья 12_3

Мал. 7                                                               Мал. 8

Мал. 7. Біопсія кісткового фрагменту. Спостерігається
повне відновлення кісткової тканини
альвеолярного відростка       

Мал. 8. Вилучений сегмент з аугментованої лунки.

Підготовка гістологічних препаратів та гістоморфометрія

Під час імплантації провели забір кісткового фрагменту з ділянки оперативного втручання. Трепан із вилученою кістковою тканиною було поміщено у 10% нейтральний формаліновий буфер. Після дегідратації препарат було інфільтровано пластмасою світлового полімеризування. Після 20-ти днів інфільтрації з постійним струшуванням за умов нормального атмосферного тиску, проведено полімеризацію пластмаси світлом з довжиною хвиль 450 нм при температурі не вище 40о С. Після цього підготували препарат методом різання/шліфування Доната і Брейнера [13, 14]. Після гістологічної підготовки кістковий препарат оцінювали морфометрично. Оцінено щонайменше два зрізи. Досліджували такі параметри, як загальна площа кісткового зрізу, відсоток новосформованої кістки і відсоток залишкового кістково- пластичного матеріалу.

статья 12_4

Мал. 9                                                       Мал. 10

Мал. 9. Гістологічний препарат демонструє повне
ремоделювання кістки з відсутністю залишків кістково-пластичного матеріалу 

Мал. 10. Ділянка пластики на момент розкриття імплантату,3 місяці після імплантації

Дискусія

Сульфат кальцію — найпростіший синтетичний матеріал для відновлення кісткової тканини з найдовшою історією безпечного застосування в медицині та стоматології, що сягає понад 110 років. У 1893 році Дрісмен вперше використав сульфат кальцію для виповнення кісткових порожнин, спричинених туберкульозом [15, 16]. Матеріали наявний у трьох різних фазах: ангідрид, кальцію дигідрат і напівгідрат. З медичної точки зору, сульфат кальцію є високобіосумісним, біорезорбуючим і остеокондуктивним матеріалом. Дані спостережень підтверджують досконалі характеристики сульфату кальцію у регенерації кістки [17, 18] завдяки безпечності, пластичності та повній резорбції з подальшим формуванням нової кістки. В експериментах підтверджено, що він стимулює ріст кістки за умови безпосереднього контакту з нею чи окістям [19]. Профіль резорбції кістки збігся з характеристиками утворення кісткової тканини організмом [20] навколо імплантату [21, 22]. Наприклад, у собак повна резорбція досягається протягом чотирьох місяців [15]. Річчі та співавт. [23] продемонстрували утворення мінералізованих, гідроксиапатитоподібних решіток після розчинення сульфату кальцію.
Вивчений матеріал BondBoneTM є дещо іншим. Це біфазний кальцію сульфат, розфасований у шприцах, що полегшує його використання і дозволяє скоротити тривалість аугментації.BondBoneTM — це порошок у гранулах, що виконує роль матриці для регенерації кістки при стоматологічних втручаннях, і має здатність до самозміцнення. Завдяки цьому він застигає і залишається в твердому стані при наявності крові та слини. Це дозволяє зберегти необхідний тривимірний простір для утворення кісткової тканини протягом періоду загоєння. У багатьох випадках використання мембрани не вимагається, що дозволяє зменшити тривалість маніпуляції та її вартість. Унікальна пориста структура та хімічний склад зумовлюють міцність матеріалу та період біорезорбції, що сприятливо впливають на швидкість регенерації кістки. Матеріал BondBoneTM, що характеризується контрольованим, заздалегідь визначеним часом твердіння, міцністю та швидкістю резорбції, може використовуватись у різних випадках для заміщення кісткових дефектів. У наведеному випадку продемонстровано утворення вітальної кісткової тканини в ділянці регенерації. В ділянці нижнього моляра було отримано 51% вітальної кістки, причому кількість залишкового кісткового замінника становила лише 1%. Це контрастує з результатами досліджень кісткових замінників бичачого походження, де протягом усіх періодів загоєння виявляли 25-35% залишкового матеріалу [3]. Надалі необхідні додаткові дослідження для вивчення процесів формування вітальної кістки у лунках, виповнених сульфатом кальцію, порівняно з іншими кістково-пластичними матеріалами, а також аналіз довготривалої стабільності розмірів регенерованої кістки.

Висновки 

Ця техніка видалення з одночасним внесенням кістково-пластичного матеріалу та створенням бар’єру є прогнозованою для відновлення об’єму альвеолярного відростка. BondBoneTM можна безпечно залишати частково експонованим у порожнину рота. В ході цього чотиримісячного перспективного дослідження прогнозоване формування вітальної кістки в постекстракційних лунках підтвердило 100%-ий успіх встановлення імплантату та його ортопедичного навантаження. Окрім того, отримано рентгенологічне підтвердження цілісності утвореної кісткової тканини, що дозволило створити надійну опору для кератинізованих м’яких тканин без жодних змін протягом періоду загоєння. BondBoneTM є простим і ефективним матеріалом для заміщення після екстракційних дефектів перед встановленням імплантатів. Отже, на підставі описаного випадку можна зробити висновок, що BondBoneTM є біосумісним і остеокондуктивним матеріалом і забезпечує формування нової кісткової тканини. Незважаючи на те, що відомості ґрунтуються на одиничному випадку, BondBoneTM може вважатись прийнятним матеріалом для заміщення лунок видалених зубів.

Література

1. Iasella JM, Greenwell H, Miller RL, Hill M, Drisko C, Bohra AA, Scheetz JP. Ridge preservation with freeze-dried bone allograft and a collagen membrane compared to extraction alone for implant site development: a clinical and histologic study in humans. — J. Periodontol, 2003;74:990-999.
2. Araujo M, Linder E, Lindhe J. Effect of a xenograft on early bone formation in extraction sockets: an experimental study in dog. — Clin Oral Implants Res, 2009;20(1): 1-6.
3. Artzi Z, Givol N, Rohrer MD, Nemcovsky CE, Prasad HS, Tal H. Qualitative and quantitative expression of bovine bone mineral in experimental bone defects. Part 2: Morphometric analysis. — J Periodontol, 2003;74(8):1153-1160.
4. Babbush CA. Histologic evaluation of human biopsies after dental augmentation with a demineralized bone matrix putty. — Implant Dent, 2003;12(4):325-332.
5. Piattelli A, Scarano A, Piattelli M. Microscopic and histochemical evaluation of demineralized freeze-dried bone allograft in association with implant placement: a case report. — Int J Periodontics Restorative Dent, 1998;18(4):355-361.
6. Horowitz RA, Mazor Z, Miller RJ, Krauser J, Prasad HS, Rohrer MD. Clinical evaluation alveolar ridge preservation with a beta-tricalcium phosphate socket graft. — Compend Contin Educ Dent, 2009;30(9):588- 590, 592, 594 passim; quiz 604, 606.
7. Vance GS, Greenwell H, Miller RL, Hill M, Johnston H, Scheetz JP. Comparison of an allograft in an experimental putty carrier and a bovine-derived xenograft used in ridge preservation: a clinical and histologic study in humans. — Int J Oral Maxillofac Implants, 2004;19(4):491-497.
8. Anson D. Using calcium sulfate in guided tissue regeneration: a recipe for success. — Compend Contin Educ Dent, 2000;21(5):365-370, 372-3, 376; quiz 378.
9. Sottosanti JS. Aesthetic extractions with calcium sulfate and the principles of guided tissue regeneration. — Pract Periodontics Aesthet Dent, 1993;5(5):61-69; quiz 69.
10. Horowitz RA. Extraction Environment EnhancementTM – Critical evaluation of early socket healing in long-term barrier protected extraction sockets. — Compend Contin Educ Dent, 2005;26(10):619-630.
11. Bartee B. The use of high-density polytetrafluorethylene membrane to treat osseous defects: clinical reports. — Implant Dent, 1995;4(1):21-26.
12. Hoffmann O, Bartee BK, Beaumont C, Kasaj A, Deli G, Zafiropoulos GG. Alveolar bone preservation in extraction sockets using non-resorbable dPTFE membranes: a retrospective non-randomized study. — J Periodontol, 2008;79(8):1355-1369.
13. Donath K, Breuner G. A method for the study of undecalcified bones and teeth with the attached soft tissues: the Sage Schliff (sawing and grinding) technique. — J Oral Pathol, 1982;11:318-326.
14. Rohrer, MD, Schubert, CC. The cutting-grinding technique for histological preparation of undecalcified bone and bone-anchored implants: Improvement in instrumentation and procedures. — Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;74:73-78.
15. Dreesmann H: Ueber Knochenplombierung. — Bietr Klin Chir, 1892;9:804-810.
16. Peltier LF. The use of plaster of paris to fill large defects in bone. — Am J Surg 1959; 97(3):311-315.
17. Yoshikawa G, Murashima Y, Wadachi R, Sawada N, Suda H. Guided bone regeneration (GBR) using membranes and calcium sulfate after apicectomy: a comparative
18. Pecora GE, De Leonardis D, Della Rocca C, et al. Shortterm healing following the use of calcium sulfate as a grafting material for sinus augmentation. A clinical report. — Int J Oral Maxillofac Implants, 1998;13:866-887.
19. Coetzee AS. Regeneration of bone in the presence of calcium sulfate. — Arch Otolaryngol, 1980; 106(7):405-409.
20. Silveira RL, Machado RA, Silveira CR, Oliveira RB. Bone repair process in calvarial defects using bioactive glass and calcium sulfate barrier. — Acta Cirurgica Brasileira, 2008;23(4):322-328.
21. Bahn SL. Plaster: a bone substitute. — Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol, 1966;21(5): 672-681.
22. Tay BK. Patel VV. Bradford DS. Calcium sulfate- and calcium phosphate-based bone substitutes. Mimicry of the mineral phase of bone. [Review] Orthop Clin North Am, 1999;30(4):615-623.
23. Ricci JL, Alexander H, et al. Biological mechanisms of calcium sulfate replacement by bone. In: Davies JE, ed. Bone engineering. Toronto, Ontario: EM Squared Inc., 2000: 332-344.